0%

NAPRAPATI

En naprapatbehandling hos Hälsofrid består av ett par olika steg, där du får först beskriva för din naprapat vad det är som besvärar dig (smärta eller nedsättning i rörelseförmåga) där efter genomförs en undersökning för atts edan övergå i en behandling.

 1. Inför besöket hos oss så får du alltid en Hälsodeklaration skickad på din mail. Under behandlingen så kommer du att få ta av dig till underkläder för att naprapaten ska kunna göra en ordentlig undersökning av dina besvär och för att kunna identifiera eventuella blåmärken, svullnader, rodnader eller andra hudförändringar.
 2. Naprapaten kommer därefter att gå igenom din sjukdomshistorik och
  dina tidigare erfarenheter/undersökningar eller behandlingar för besväret som du söker för.
 3. Nästa steg är undersökning och består av en blandning av funktionella och
  strukturella tester. Efter att ha undersökt och fastställt vilken struktur det är som ger dig din smärta eller funktionsnedsättning så kan en diagnos ställas och ni kan börja behandla.
 4. Efter att ha undersökt och fastställt vilken struktur det är som ger
  dig din smärta eller funktionsnedsättning så kan en diagnos ställas och ni kan börja
  behandla. Behandlingen anpassas utefter varje individ och syftar till att lindra
  smärtan och återställa den normala funktionen igen.

Så mår du efter din behandling
De flesta upplever direkt effekt efter behandlingen i form av en ökad rörlighet eller smärtlindring. Beroende på besvär och aktuellt status kan man få olika behandlingsresultat.

Direkt efter behandlingen så är det vanligt att man kan känna sig lite mör i bland annat muskler och känna sig lite snurrig efter att ha legat ner en stund och fått t ex. massage. Den här känslan lugnar sig vanligtvis snabbt efteråt – men vet du med dig att du
brukar reagera kraftigt på behandlingar så avsätt gärna fem minuter efter behandlingen.

Eventuella biverkningar efter behandling
Det är vanligt att man får lite ökad smärta som kan liknas vid träningsvärk efter behandlingen som håller i sig i ca 1-2 dagar. Det är långt ifrån alla som känner av det, men kan vara bra att känna till och våra naprapater brukar informera om det vid besöket.

Träna efter naprapatbehandling
En vanlig fråga som vi får är om man kan träna efter naprapatbehandlingen. Svaret är oftast ja. Det beror givetvis på vad du har sökt oss för och på vilket sätt vi har hjälpt dig. Har vi hittat en potentiell skada eller liknande så är det inte aktuellt, men har du
endast fått mjukdelsbehandling i form av massage så är det oftast helt OK att träna. För att vara helt säker, fråga din naprapat vad som gäller för just dig och ditt besvär.

without
https://www.halsofrid.se/wp-content/themes/hazel/
https://www.halsofrid.se/
#7dc771
style2
paged
Loading posts...
/storage/content/58/171258/halsofrid.se/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
on