0%

OSTEOPATI

Hälsofrids osteopater arbetar på ett strukturerat och diagnosticerande sätt för att behandla och lindra besvar. Då osteopatin i grunden bygger på teorin att kroppen är en enhet som skall vara i balans.

Processen består i flera steg innan behandliong sätts in eller vidare remiss ges. Genom en utförlig anamnes och undersökning vill osteopaten hitta orsaken till besväret, eller med andra ord vad som hindrar kroppen att läka sig själv.

  1. Intervju av patienten där en anamnes (patientberättelsen) ges.I anamnesen vill osteopaten ha så mycket information som möjligt om patientens besvär, även information (tidigare skador, sjukdomar och operationer) om besvär som patienten inte tror har koppling till själva problemet personen söker för kan vara av nytta. Det kan nämligen ge uppgifter om vilken struktur som kan vara orsaken till problemet.
  2. Om det finns en anledning utför osteopaten neurologiska tester samt mätning av blodtryck och puls i den allmänna undersökningen. I denna ingår också en säkerhets- och provokationstester av leder, skelett, muskler, ligament, inre organ och blodkärl.Osteopaten vill också kunna utesluta besvär där osteopati inte kan användas. Då måste du kanske uppsöka läkare för vidare behandling eller utredning.
  3. Därefter följer den osteopatiska undersökningen där osteopaten får information om din kroppshållning, eventuella felfunktioner och kompensationsmönster.
  4. När osteopaten har identifierat den smärtande strukturen letar vi efter eventuella bakomliggande orsaker till problemet.
  • Exempelvis kan knäsmärta vara orsakad av ett höft- eller fotproblem.
  • Ett annat exempel är att ärrvävnad efter en blindtarmsoperation kan ge en påverkan på höftböjarmuskeln. Muskeln kan i sin tur påverka sacroiliaca leden med ryggsmärta som följd.

Vad behandlar en Osteopat
En osteopat behandlar och lindrar en mängd olika åkommor. Några exempel på behandlingsbara symptom är: rygg- och nackbesvär, ischias, huvudvärk, migrän, yrsel, andnings- och matsmältningsbesvär, premenstruella smärtor, sträckningar, muskel- och ledvärk, tennisarmbåge, förslitningsskador och stress.

Eventuella biverkningar efter behandling
Det är vanligt att man får lite ökad smärta som kan liknas vid träningsvärk efter behandlingen som håller i sig i ca 1-2 dagar. Det är långt ifrån alla som känner av det, men kan vara bra att känna till och våra naprapater brukar informera om det vid besöket.

Träna efter osteopatibehandling
En vanlig fråga som vi får är om man kan träna efter naprapatbehandlingen. Svaret är oftast ja. Det beror givetvis på vad du har sökt oss för och på vilket sätt vi har hjälpt dig. Har vi hittat en potentiell skada eller liknande så är det inte aktuellt, men har du
endast fått mjukdelsbehandling i form av massage så är det oftast helt OK att träna. För att vara helt säker, fråga din osteopat vad som gäller för just dig och ditt besvär.

without
https://www.halsofrid.se/wp-content/themes/hazel/
https://www.halsofrid.se/
#7dc771
style2
paged
Loading posts...
/storage/content/58/171258/halsofrid.se/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
on